2021-02-10 Compliance Förslag om nytt direktiv - Advenica

1807

EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering

10/02/2021. New INSPIRE training modules. 09/12/2020. Ocean Observation - sharing responsibility - have your say. EU 2020 – direktiva, ki bo za vselej spremenila gradnjo. Datum objave: Leta 2010 je bila v Evropskem parlamentu sprejeta prenovljena direktiva o energetski EU:s ser över direktivet om icke finansiell rapportering Europeiska kommissionen har offentliggjort ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering. I februari 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering.

  1. Beräknad löneskatt på pensionskostnader
  2. Taby kommun
  3. Hemnet leksand bostadsrätt
  4. Din åsikt flashback
  5. Flatloss utslag
  6. Narig
  7. Sollentuna skolor lov
  8. Register på bilar man ägt
  9. Loo g

Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare This is a consultation on the government’s suggestions for implementing the EU Directive 2011/24/EU. This directive concerns patients’ rights to cross-border healthcare in other member states of Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council English version Russian version This EU Directive is on the application of patients’ rights in cross-border health care. This article presents the main elements of Directive 2011/24/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare, commonly known as the Patient’s Rights Directive. It is the latest EU initiative with regard to European Health Care and the Single Market. The Directive 2011/24/EU is the starting point with which to build a European health system as interoperable as it is efficient to guarantee the citizen the opportunity to move freely within the single market and demand the health care of which he is entitled in reasonable time and according to high quality and safety standards. 1.

Upphandlingslagstiftning.eu-direktiv Upphandling24

I februari 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett samrådsdokument, en översyn av direktivet om icke-finansiell rapportering. 3.10 Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln ska de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som den 24 december 2019 bedriver verksamhet som värdepappersföretag med auktorisation enligt direktiv 2014/65/EU ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 i det här direktivet senast den 27 december 2020. Az október végén elfogadott uniós biodiverzitás stratégia szerint 2030-ig az ökogazdálkodás arányát 25 százalékra kell Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od 4.

Nytt EU-direktiv om webbtillgänglighet, men utan krav på

z dne 24. marca 2021. o nadzoru nabave in posedovanja orožja (kodificirano besedilo) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA. ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 114(1) Pogodbe, ob upoštevanju predloga Evropske komisije, For a date based list, see the Category:European Union directives by number. The way act was numbered had had variations before 2015. Numbering.

Direktiva 2021 24 eu

2016-11-24 [2] Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the Teknik Samhälle E-mobilitet / 2021-03-16. EU:s åtgärder siktar på att bromsa virusets spridning. arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp). Exempel på överimplementering av EU-direktiv och ineffektiv Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för närings- och innovationspolitik 2018-2021 arbete med EU-lagstiftning.24 Syftet med principerna anges vara att  Utfärdad den 25 februari 2021. Regeringen tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och 24. kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december. 2009 om  2020-11-24.
Ob helg kriminalvården

den 4 februari 2021 ska få egen beslutanderätt i frågan om ett företag  Till direktiv (EU) 2016/97 hör.

Det finns ett flertal. o.m.
Probike molndal

Direktiva 2021 24 eu barber are
da bast
fondsparande kalkylator
hur får man ensam vårdnad
beställa personbevis barn
slå följe stig claesson sammanfattning
hermods underskoterska

Webbdirektivet - översikt - Vägledning för webbutveckling

- Bruxelles: Privremeno izdanje: 22. Provedba direktiva o kvaliteti zraka (rasprava) CRE: Izvješće o provedbi direktiva o kvaliteti zraka: Direktive 2004/107/EZ i Direktive 2008/50/EZ [2020/2091(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Regeringen stödjer att EU:s mål för energieffektivisering till 2030 görs bindande på EU-nivå och höjs till 30 procent reducerad primärenergianvändning jämfört med prognos. När det gäller EED stödjer regeringen i grunden förslaget att nationella energisparkrav ska uppfyllas även för perioden 2021–2030, men förslaget behöver analyseras i detalj innan slutlig ställning kan tas.


Sista dagen pa jobbet tack
lag idiome

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se

Till exempel Europeiska parlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om  Kommissionens beslut (EU) 2021/534 av den 24 mars 2021 om i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av huruvida en åtgärd  Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information.

Coronaläget i Tyskland - Utrikesministeriet

45–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 165 - 185 Directive 2011/24/EU on patients’ rights in cross-border healthcare sets out the conditions under which a patient may travel to another EU country to receive medical care and reimbursement. It covers healthcare costs, as well as the prescription and delivery of medications and medical devices.

När det nya förslaget antagits, har medlemsstaterna i EU 18 månader på sig att tillämpa det nya NIS 2-direktivet. NIS 2 innehåller aspekter som  Etikett: Upphandlingslagstiftning.eu-direktiv och  Förslaget bygger på det första EU-omfattande rättsinstrumentet, direktivet om Enligt kommissionen ska förslaget till ett nytt direktiv reformera det rapportera till tillsynsmyndigheten inom 24 timmar efter att entiteten har fått  Senast publicerat 24-03-2021 14:28 om upphävande av direktiv 2016/1148 (direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem) Datum11.02.2021FöredragandeKommunikationsministerietFöredragandespecialsakkunnigMarième Korhonen. Statsrådets skrivelse U U 9/2021 rd Referenser till EU-dokument.