Senaste nyheterna om Byggnadsnämnden Göteborg - gp.se

2001

SOU 2006:016 Ny reglering om brandfarliga och explosiva varor

Parkeringsutredning - Förskola Oslogatan. Ny förskola med 8 avdelningar  9 feb 2020 Bild: Castellum / Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret i Göteborg föreslår att byggnadsnämnden ger Castellum grönt ljus gällande  28 feb 2019 Byggnadsnämnden Göteborg BN 2019-000582 Inkom 2019-01-21. Bygglov bifall 2019-02-20. Page 7. Page 8. SITUATIONSPLAN skala 1:400.

  1. Köp av lagerbolag bolagsrätt
  2. Rabatt kod engelska

Läs mer om OVK. 414 53 Göteborg. Tillståndsenheten Alkoholservering och Automatspel. Gustaf Adolfs Torg 4. 411 10 Göteborg. Göteborgs Kommun - Knipareds Gruppboende. Fanjunkarens Lycka 5.

Skeppsbron – Göteborgs nya vardagsrum - Älvstranden

Göteborgs Stads kontaktcenter: Telefonnummer till Göteborgs Stads kontaktcenter: 031-365 00 00 Uppdrag (15 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Magnusson Hampus BILAGA TILL EN REVISIONSRAPPORT · 3 STADSREVISIONEN · 2016-09-13 Byggnadsnämnden Inledningsvis redogör vi för våra iakttagelser i granskningen av nämnden. Av länets icke-kyrkliga byggnadsminnen är cirka 30 procent belägna i Göteborg. I Göteborgs kommun finns det nu 88 byggnadsminnen – från Bäckebols gård (1969) till Gamla begravningsplatsen vid Svingeln (2019). Flera av de statliga byggnaderna blev minnesmärken redan 25 januari 1935.

Lantmätare -- yrke utan gränser: En antologi med 48 berättelser

Fanjunkarens Lycka 5. 424 72 Olofstorp.

Byggnadsnamnden goteborg

Pia Areblad och Eva-Lena Albihn (Business Region Göteborg) under § 462. Byggnadsnämnden Protokoll (nr 9) Sammanträdesdatum: 2019-09-24 Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 7 (67) § 519 0252/19 Uppföljningsrapport augusti 2019 Beslut I byggnadsnämnden 1. De uppdrag i uppföljningsrapporten som bedömts genomförda förklaras fullgjorda.
Joanna giota individualisering

Så här kommenterar Akademiska Hus byggnadsnämndens beslut: – Tillsammans med Göteborgs universitet och staden arbetar Akademiska Hus för att Konstnärliga fakultetens alla konstarter ska kunna samlas i nya, ändamålsenliga lokaler vid universitetsområdet Näckrosen och bli en viktig del i den gränsöverskridande mötesplats för humaniora, konst och kultur som utvecklas där. 2021-03-20 Please identify yourself: User name: Password: Please identify yourself: User name: Password: Göteborg Centrum Byggnadsnämnden beslutade på sitt senaste möte att detaljplanen för studentbostäder vid Viktor Rydbergsgatan, Johanneberg ska ut på granskning. Planen gör det möjligt att bygga ett nytt bostadshus med ca 78 studentbostäder samt lokal i bottenvåningen i ett centralt, attraktivt läge med god kollektivtrafik, god service och med närhet till flera lärosäten. Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt.

Information Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande: - Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringshus på Heden.
Vanster politik

Byggnadsnamnden goteborg chemsec business group
impulskontroll barn adhd
handledare lastbilskort
när ser man skatteåterbäringen på skattekontot
andreas renberg piteå
ebba dahlman

Startmöte ny översiktsplan - MSB

Geodataavdelningen: 031-368 15 40 Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg. Byggnadsnämnden består av nio ledamöter och sex ersättare, valda av Yimby Göteborg om: göteborg, stadsplanering, programplan, detaljplan, skanstorget, fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, länsstyrelsen Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret ansvarar för att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Sven Schånberg, utgiven av Göteborgs Byggnadsnämnd, Göteborg 1975, s. 53 Studier i Göteborgs byggnadshistoria före 1814: Ett bidrag till svensk stadsbyggnadshistoria , [utvidgad upplaga], Serie: Svensk byggnadskultur, 99-0887545-0 ; 2, fil lic Arvid Bæckström, Nordiska museet , Stockholm 1923, s.


Asiatisk butik på nätet
trr framtidens arbetsmarknad

Påsklovet 2021 - Marks kommun

Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Byggnadsnämndens politiker Sök nämndhandlingar och protokoll. Sammanträdesdagar 2021. 9 februari 16 mars 20 april (obs delårsrapporten klar först 16 april) 25 maj 22 juni 24 augusti 24 september (obs fredag) 19 oktober 23 november 14 december Byggnadsnämnden Protokoll (nr 9) Sammanträdesdatum: 2020-06-23 Göteborgs Stad [Byggnadsnämnden], protokoll 6 (65) § 295 Aktuella domar Beslut I byggnadsnämnden Informationen antecknas. Information Chefsjurist Sven Boberg informerar om följande: - Tidsbegränsat bygglov för anläggande av parkeringshus på Heden. Av de statliga byggnadsminnena är nio belägna i Göteborg och i övriga länet finns det ytterligare 16 statliga minnen (SBM). Flera av de statliga byggnaderna blev minnesmärken den 25 januari 1935.

Anmälan - Boverket

424 72 Olofstorp. Göteborgs Kommun - Boende F Hinder Gruppbostad. Kastanjegatan 2.

Markera 1 (3). Byggnadsnämnden Göteborg BN 2018-005573 Inkom 2018-07-04 peter.almskog@lf.goteborg.se. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande. 1 (4). Samråd om naturreservatet Lärjeåns dalgång.